Gepersonaliseerd onderwijs

Ervaringsboek

"Wanneer krijgen we weer les?"

Hallo!

Leuk dat je mijn website bezoekt.
Je vindt hier informatie over het boek 'Wanneer krijgen we weer les?'
(ondertitel: 'De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs').
Informatie over mij en m'n kinderboeken vind je op de website:
www.paulavanmanen.nl
Ik zal zeggen: kijk lekker wat rond! 
Groetjes, Paula

Mag je iemand ontslaan vanwege het schrijven van een boek?
 
Niet lang na het verschijnen van mijn boek 'Wanneer krijgen we weer les?' moest ik mijn werkzaamheden als docent tijdelijk neerleggen. Inmiddels ben ik al ruim 9 maanden geschorst op de school waar ik werk. 

Op 4 mei jl. heeft het ROC-bestuur besloten over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. Mijn reactie op dit besluit lees je hier: COMMENTAAR


UPDATE: Op 15 juni 2020 heeft het ROC het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Gelderland. De mondelinge behandeling van het verzoek vond plaats op 18 augustus jl. in het gerechtsgebouw te Nijmegen. Op 8 september a.s. doet de rechter uitspraak. Mijn advocaat is Wouter Pors (Bird & Bird), die gespecialiseerd is in onderwijsrecht. Een zitting voor de nog lopende schorsingszaken (nr. 3 en nr. 4) is eveneens gepland. De Commissie van beroep mbo neemt beide zaken op 9 september a.s. in behandeling. Verder is schorsing nummer 5 inmiddels een feit, met verwijzing naar mijn commentaar.   

 

Lang leve de persvrijheid!


“Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid – als een van de voornaamste voorwaarden – goed geregeld is" (Wikipedia)

Persvrijheid, vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet,  is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Jan Boerstoel heeft hier een treffend gedicht over geschreven, getiteld 'Recht op vrije meningsuiting'. Je vindt zijn gedicht hier. Het gedicht inspireert me en geeft me kracht om pal achter mijn laatste boek ('Wanneer krijgen we weer les?') te blijven staan. Persvrijheid is een grondrecht, en dat recht neemt niemand me af! 

Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair, voortgezet, mbo, hbo en wo) van overtuigd. Leerlingen krijgen in dat gepersonaliseerde onderwijs de keuze op welke manier en in welk tempo ze werken aan hun leerdoelen. Maar het is een containerbegrip, dat op elke school anders vorm krijgt.

 

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen. 

De dagelijkse bordsessie, doelenboekjes, het geven van kleuren in plaats van cijfers, woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten, benen-op-tafel-sessies... Alles passeert de revue in haar openhartige schets van deze hedendaagse onderwijspraktijk. 

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

 

Paula van Manen (1968) is orthopedagoog en onderwijskundige. Ze werkt als leercoach en studieloopbaanbegeleider op een ROC. In de boekenwereld is ze bekend als kinderboekenschrijfster van de (turn)serie Sanne