Gepersonaliseerd onderwijs

Ervaringsboek

"Wanneer krijgen we weer les?"

Deze website is gearchiveerd door de KB, nationale bibliotheek

Hoi!

Leuk dat je mijn website bezoekt.
Je vindt hier informatie over het boek 'Wanneer krijgen we weer les?'
(ondertitel: 'De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs').
Recensies, opiniestukken, interviews, artikelen...
Op deze website vind je alles over dit ervaringsboek,
maar ook over de juridische strijd daaromtrent.
Informatie over mij en m'n kinderboeken vind je op de website:
www.paulavanmanen.nl
Ik zal zeggen: kijk lekker wat rond! 
 

Paula 


Mag je iemand ontslaan vanwege het schrijven van een boek?

UPDATE 1: GOED NIEUWS !!!

Op 11 maart jl. nam de procureur-generaal bij de Hoge Raad een conclusie (=zwaarwegend advies aan de Hoge Raad). En hoera, de conclusie is positief voor mij! Volgens prof. dr. mr. R.H. De Bock kan het ontslag n.a.v. het publiceren van een kritisch boek niet in stand blijven, omdat geen afweging is gemaakt tussen de vrijheid van meningsuiting van mij (als docent) en de belangen van de school. De conclusie vind je hier. Nu is het wachten op de uitspraak van de Hoge Raad (7 oktober 2022), maar met dit advies ziet het er goed uit! 

  

UPDATE 2: MINISTER WIERSMA POSITIEF OVER MIJN BOEK  

Op 27 juni jl. sprak onderwijsminister Dennis Wiersma positief over mijn boek in de Tweede Kamer. Ik citeer: "(...) Dit speelt zich af op een roc, maar in algemene zin gaat het over de beweging van het onderwijs als een soort experiment, terwijl we daarin een basis moeten bijbrengen. Op een gegeven moment kunnen er allerlei invloeden ontstaan die dat misschien ondermijnen. Het boek laat een interessante ervaring zien rond de vraag in hoeverre dat wel of niet gebeurt en wat je daartegen doet. Ik vind dat amusant om te lezen."

(Kamerstuk 36100-VIII-23 - overleg van de vaste Kamercommissie OCW. Lees verder: hier


WAT IS ER AAN DE HAND?
Op 2 december 2019, niet lang na het verschijnen van mijn boek 'Wanneer krijgen we weer les?' moest ik mijn werkzaamheden als docent tijdelijk neerleggen. Maandenlang werd ik geschorst op de school waar ik werkte. Voor het ROC-bestuur was dat niet voldoende: ik moest vertrekken! Een gang naar de kantonrechter volgde. Mijn arbeidsovereenkomst werd ontbonden, waarna ik in hoger beroep ging. Meer over de hele gang van zaken tref je hier aan: Commentaar

Gerechtshof: handelen ROC 'ernstig verwijtbaar'

Wouter Pors, mijn advocaat die gespecialiseerd is in onderwijsrecht, diende een goed doortimmerd verzoekschrift in bij het Gerechtshof. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak hield hij een pleidooi die de 4-koppige delegatie van het ROC al snel deed verbleken. Op 19 april 2021 volgde de uitspraak. Het Hof oordeelde dat het ROC 'ernstig verwijtbaar' had gehandeld door me direct te schorsen na het verschijnen van het boek, wat me een 'billijke vergoeding' opleverde. Wel mocht mijn arbeidscontract worden ontbonden, met verwijzing naar: Uitspraken

In cassatie bij de Hoge Raad

Op 19 juli 2021 is het verzoekschrift tot cassatie bij de Hoge Raad ingediend. Het cassatieberoep richt zich op twee zaken: de vrijheid van meningsuiting (schending van met name artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM) en het ontslag als lid van de Ondernemingsraad (dat in strijd is met het opzegverbod voor OR-leden, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek) . De ingediende klachten hebben mijn advocaten (Wouter Pors en Evelyn Tjon-En-Fa van advocatenkantoor Bird & Bird) ijzersterk onderbouwd, waardoor ik de uitspraak van de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet zie. 

De conclusie van de procureur-generaal is genomen!

De conclusie van de procureur-generaal is op 11 maart 2022 genomen. Dit is een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad. Het nemen van zo'n conclusie door de procureur-generaal is een vast onderdeel van de procedure bij de Hoge Raad. En hoera, de conclusie is positief voor mij! 

Nu wachten op de uitspraak van de Hoge Raad

Op de conclusie van de procureur-generaal konden beide partijen reageren, waar het ROC geen gebruik van heeft gemaakt en ik wel (om het wettelijke ontslagverbod m.b.t. OR-leden nog eens te benadrukken). Vervolgens doet de Hoge Raad op 7 oktober uitspraak. 

En als de uitspraak van de Hoge Raad tegenvalt?

Mochten we geen gelijk krijgen bij de Hoge Raad, dan gaan we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. 'Dit hof neemt de schending van de vrijheid van meningsuiting hoog op,' aldus mijn advocaat Wouter Pors. 'Het Europese Hof is altijd al van mening geweest dat journalisten, schrijvers en ook docenten hun werk moeten kunnen blijven doen.'

Maar hopelijk hoeven we niet de grens over om bevestigd te krijgen dat ook docenten het recht hebben om hun mening vrij te uiten, en dat je voor een kritisch boek over onderwijsvernieuwingen niet ontslagen kunt worden. 


ROL ONDERWIJSINSPECTIE

SCHOKKEND !!! De Onderwijsinspectie komt met een 18 zinnen tellend rapport over het ROC. Er zijn geen risico's, meent de inspectie. Lees hier verder: www.paulavanmanen.nl/column

(Je kun je me volgen op Twitter: @paulavanmanen)


Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair, voortgezet, mbo, hbo en wo) van overtuigd. Leerlingen krijgen in dat gepersonaliseerde onderwijs de keuze op welke manier en in welk tempo ze werken aan hun leerdoelen. Maar het is een containerbegrip, dat op elke school anders vorm krijgt.

 

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen. 

De dagelijkse bordsessie, doelenboekjes, het geven van kleuren in plaats van cijfers, woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten, benen-op-tafel-sessies... Alles passeert de revue in haar openhartige schets van deze hedendaagse onderwijspraktijk. 

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

 

Paula van Manen (1968) is orthopedagoog en onderwijskundige. Ze werkt als leercoach en studieloopbaanbegeleider op een ROC. In de boekenwereld is ze bekend als kinderboekenschrijfster van de (turn)serie Sanne

Contact

vanmanen.paula@gmail.com 

Volg me op Twitter: @paulavanmanen