Gepersonaliseerd onderwijs

Ervaringsboek

"Wanneer krijgen we weer les?"

Hoi!

Leuk dat je mijn website bezoekt.
Je vindt hier informatie over het boek 'Wanneer krijgen we weer les?'
(ondertitel: 'De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs').
Recensies, opinies, interviews, artikelen...
Op deze website vind je alles over dit ervaringsboek,
maar ook over de juridische strijd daaromtrent.
Informatie over mij en m'n kinderboeken vind je op de website:
www.paulavanmanen.nl
Ik zal zeggen: kijk lekker wat rond! 
 

Paula 


Mag je iemand ontslaan vanwege het schrijven van een boek? 

Op 2 december 2019, niet lang na het verschijnen van mijn boek 'Wanneer krijgen we weer les?' moest ik mijn werkzaamheden als docent tijdelijk neerleggen. Maandenlang werd ik geschorst op de school waar ik werkte. Voor het ROC-bestuur was dat niet voldoende: ik moest vertrekken!

Een gang naar de kantonrechter volgde. Mijn arbeidsovereenkomst werd ontbonden, waarna ik in hoger beroep ging. Meer over de hele gang van zaken tref je hier aan: COMMENTAAR 

 

HANDELEN ROC 'ERNSTIG VERWIJTBAAR'

Wouter Pors, mijn advocaat die gespecialiseerd is in onderwijsrecht, diende een goed doortimmerd verzoekschrift in bij het Gerechtshof. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak hield hij een pleidooi die de 4-koppige delegatie van het ROC al snel deed verbleken. Op 19 april 2021 volgde de uitspraak. Het Hof oordeelde dat het ROC 'ernstig verwijtbaar' had gehandeld door me direct te schorsen na het verschijnen van het boek, wat me een 'billijke vergoeding' opleverde. Wel mocht mijn arbeidscontract worden ontbonden. Dat de vrijheid van meningsuiting niet daadwerkelijk wordt beschermd door de rechters, vind ik bijzonder teleurstellend. Zie verder: UITSPRAAK 


HOE NU VERDER?

'Laat je het hierbij zitten of ga je verder?' Deze vraag wordt me regelmatig gesteld. Mogelijkheden om verder te gaan zijn er zeker! Bij de Hoge Raad zou ik cassatieberoep kunnen instellen tegen de uitspraak van het Gerechtshof, waarna ik me -zo nodig- kan wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Of ik dat ook ga doen? Die mogelijkheid gaan mijn advocaat en ik onderzoeken. Binnen drie maanden na het verkrijgen van de uitspraak van het Gerechtshof moet cassatieberoep worden ingesteld. De bedenktijd loopt... 

  

UPDATE 1: BRIEF VAN BON AAN RAAD VAN TOEZICHT ROC

Op 9 mei jl. heeft het bestuur van Beter Onderwijs Nederland (BON) een brief gestuurd aan de raad van toezicht van het ROC. Het bestuur van BON verzoekt het ROC om een toelichting en stelt een aantal kritische vragen. Beantwoording van de vragen ziet BON binnen een redelijke termijn tegemoet. Zie: BRIEF BON 

 

UPDATE 2: EN NU AANDACHT VOOR DE INHOUD: DE PRAKTIJK VAN GEPERSONALISEERD ONDERWIJS

Hoe verliep de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op mijn (ex)school? Het ROC kan mij langdurig schorsen, het ROC kan mij ontslaan, maar mijn teksten leven voort... Hier vind je een aantal fragmenten uit mijn boek: BOEKFRAGMENTEN LEESTIP 1: opiniestuk van prof. dr. J.H.T. (Jos) Joosten m.b.t. het boek Wanneer krijgen we weer les? en de uitspraak van het Gerechtshof.
Jos Joosten is publicist en hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radbout Universiteit. 'Gaandeweg dit gruwelrelaas vond ik Van Manens insteek opmerkelijk loyaal en positief,' aldus Joosten. 'Het zou me niet verbazen als we op bestuurlijk niveau de gekwetste ego's en geprangde drammers kunnen vinden: directie , bestuur en aanverwante managementtypes. En in die kringen moet er ongetwijfeld iemand, in spoedberaad bijeen, zijn of haar zorgen hebben uitgesproken over het alarmwoord 'imagoschade' en 'duidelijk optreden'.'  Zie verder: OPINIE

 

Lang leve de persvrijheid!

“Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid – als een van de voornaamste voorwaarden – goed geregeld is" (Wikipedia)

Persvrijheid, vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet,  is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Jan Boerstoel heeft hier ooit een treffend gedicht over geschreven, getiteld 'Recht op vrije meningsuiting'. Het gedicht inspireert me en geeft me kracht om pal achter mijn laatste boek ('Wanneer krijgen we weer les?') te blijven staan. Persvrijheid is een grondrecht, en dat recht neemt niemand me af! 

Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair, voortgezet, mbo, hbo en wo) van overtuigd. Leerlingen krijgen in dat gepersonaliseerde onderwijs de keuze op welke manier en in welk tempo ze werken aan hun leerdoelen. Maar het is een containerbegrip, dat op elke school anders vorm krijgt.

 

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen. 

De dagelijkse bordsessie, doelenboekjes, het geven van kleuren in plaats van cijfers, woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten, benen-op-tafel-sessies... Alles passeert de revue in haar openhartige schets van deze hedendaagse onderwijspraktijk. 

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

 

Paula van Manen (1968) is orthopedagoog en onderwijskundige. Ze werkt als leercoach en studieloopbaanbegeleider op een ROC. In de boekenwereld is ze bekend als kinderboekenschrijfster van de (turn)serie Sanne

Contact

Wil je de schrijfster een e-mail sturen? Dat kan!
vanmanen.paula@gmail.com